Bước tới nội dung

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨəŋ˧˧ kwəwk˧˥ liən˧˧ hiə̰ʔp˨˩ ajŋ˧˧ va̤ː˨˩ ɓak˧˥ aːj˧˧ lɛn˧˧jɨəŋ˧˥ kwə̰wk˩˧ liəŋ˧˥ hiə̰p˨˨ an˧˥ jaː˧˧ ɓa̰k˩˧ aːj˧˥ lɛŋ˧˥jɨəŋ˧˧ wəwk˧˥ liəŋ˧˧ hiəp˨˩˨ an˧˧ jaː˨˩ ɓak˧˥ aːj˧˧ lɛŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨəŋ˧˥ kwəwk˩˩ liən˧˥ hiəp˨˨ ajŋ˧˥ vaː˧˧ ɓak˩˩ aːj˧˥ lɛn˧˥vɨəŋ˧˥ kwəwk˩˩ liən˧˥ hiə̰p˨˨ ajŋ˧˥ vaː˧˧ ɓak˩˩ aːj˧˥ lɛn˧˥vɨəŋ˧˥˧ kwə̰wk˩˧ liən˧˥˧ hiə̰p˨˨ ajŋ˧˥˧ vaː˧˧ ɓa̰k˩˧ aːj˧˥˧ lɛn˧˥˧

Danh từ[sửa]

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  1. Xem Vương quốc Anh.

Dịch[sửa]