Bước tới nội dung

Wiktionary:Thành viên

Từ điển mở Wiktionary

Thành viên Wiktionary, còn được gọi là Wiktionarian, là những người viết và hiệu chỉnh mục từ cho Wiktionary. Không giống những từ điển khác, những người tình nguyện soạn thảo vào Wiktionary không nhất thiết phải là nhà chuyên môn hay học giả nhưng họ rất nhiệt tình (trái lại, những người có chuyên môn hay những học giả thì chưa hẳn đã nhiệt tình viết cho Wiktionary). Bạn không cần được kiểm tra trước khi tạo ra mục từ mới hay bổ sung vào mục từ hiện có. Nhiều người ở các độ tuổi khác nhau đều đã góp phần xây dựng các trang thông tin ở đây, họ đến từ khắp mọi nơi, đủ mọi tầng lớp và ngành nghề khác nhau, nhưng đều có chung mục đích và mong muốn là đóng góp xây dựng một thư viện điện tử mở giúp mọi người tra cứu thông tin hữu ích một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tất nhiên, mọi nguồn thông tin do thành viên viết thì sẽ được các thành viên khác của Wiktionary bổ sung, cũng như sửa đổi, thêm mới để hoàn thiện mục từ hơn. Mục đích sau cùng là mang đến thông tin khách quan nhất, làm giàu thêm sự hiểu biết của cả cộng đồng.

Xem thêm