absorbeur

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Danh từ[sửa]

absorbeur

 1. Máy hấp thu; chất hấp thu.
  Absorbeur d’ondes — máy hấp thu sóng
  Absorbeur résonant — máy hấp thu cộng hưởng
  Absorbeur d’énergie — chất hấp thu năng lượng
  Absorbeur artificiel — chất hấp thu nhân tạo
  absorbeur de chocs — thiết bị giảm chấn

Tham khảo[sửa]