aussitôt

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Phó từ[sửa]

aussitôt

 1. Ngay, ngay lúc ấy.
  Il est venu et il est reparti aussitôt — nó đến và lại đi ngay
  Aussitôt après votre retour — ngay sau khi anh trở về
 2. Vừa, vừa mới.
  Aussitôt arrivé, il se coucha — vừa mới đến nó đã đi nằm
  aussitôt dit, aussitôt fait — miệng nói tay làm, nói là làm ngay
  aussitôt que — ngay khi, ngay lúc; vừa (mới)

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]