bequeathing

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

bequeathing

  1. Phân từ hiện tại của bequeath

Chia động từ[sửa]