bludgeoning

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

bludgeoning

  1. Phân từ hiện tại của bludgeon

Chia động từ[sửa]