bookmark

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Là kết hợp của hai từ tiếng Anh book (sách, sổ sách, sách vở) và mark (dấu hiệu, động tác đánh dấu).

Danh từ[sửa]

bookmark, book-mark (cũ); số nhiều bookmarks, book-marks (cũ)

  1. Một chiếc thẻ nhỏ để gài vào các trang sách đang đọc dở (hoặc các cách đánh dấu khác, như gấp nếp trang sách), giúp lần đọc sau tìm lại dễ dàng trang đang đọc.
  2. Trong trình duyệt. Liên kết thường dùng.

Đồng nghĩa[sửa]

liên kết thường dùng

Dịch[sửa]

chiếc thẻ nhỏ

liên kết thường dùng

Từ liên hệ[sửa]

Động từ[sửa]

  1. Trong trình duyệt. Động tác lưu các liên kết thường dùng vào sổ lưu liên kết.

Dịch[sửa]