buồy dài giái xệ

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓ˨˩ za̤ːj˨˩ zaːj˧˥ sḛʔ˨˩ɓ˧˧ jaːj˧˧ ja̰ːj˩˧ sḛ˨˨ɓ˨˩ jaːj˨˩ jaːj˧˥ se˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓ˧˧ ɟaːj˧˧ ɟaːj˩˩ se˨˨ɓ˧˧ ɟaːj˧˧ ɟaːj˩˩ sḛ˨˨ɓ˧˧ ɟaːj˧˧ ɟa̰ːj˩˧ sḛ˨˨

Tục ngữ[sửa]

  1. Kẻ xấu tướng, biếng nhác.