cadging

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[edit]

Verb[edit]

cadging

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của cadge.

Conjugation[edit]