cf.

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ cf)
Bước tới: dẫn lái, tìm