deal

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

deal /ˈdil/

 1. Gỗ tùng, gỗ thông.
 2. Tấm ván cây.
 3. Số lượng.
  a great deal of — rất nhiều
  a good deal of money — khá nhiều tiền
  a good deal better — tố hơn nhiều
 4. Sự chia bài, lượt chia bài, ván bài.
  it's your deal — đến lượt anh chia
 5. (Thực vật học) Sự giao dịch, sự thoả thuận mua bán; sự thông đồng ám muội; việc làm bất lương.
  to do (make) a deal with somebody — giao dịch mua bán với ai
 6. Cách đối xử; sự đối đãi.
  a square deal — cách đối xử thẳng thắn

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

deal ngoại động từ /ˈdil/

 1. (Thường + out) phân phát, phân phối.
  to deal out gifts — phân phát quà tặng
 2. Chia (bài).
 3. Ban cho.
  to deal someone happiness — ban cho ai hạnh phúc
 4. Giáng cho, nện cho (một cú đòn... ).

Thành ngữ[sửa]

 • to deal a blow at somebody
 • to deal somebody a blow: Giáng cho ai một đòn.

Nội động từ[sửa]

deal nội động từ /ˈdil/

 1. Giao du với, có quan hệ với, giao thiệp với, chơi bời đi lại với.
  to refuse to deal with somebody — không giao thiệp với ai, không đi lại chơi bời với ai
 2. (Thương nghiệp) Giao dịch buôn bán với.
 3. (+ in) Buôn bán.
  to deal in rice — buôn gạo
 4. Chia bài.
 5. Giải quyết; đối phó.
  to deal with a problem — giải quyết một vấn đề
  a difficult matter to deal with — một vấn đề khó giải quyết
  to deal with an attack — đối phó với một cuộc tấn công
 6. Đối xử, đối đãi, ăn ở, cư xử.
  to deal generously with (by) somebody — đối xử rộng rãi với ai
  to deal cruelly with (by) somebody — đối xử tàn ác với ai

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)