fixated

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

Cấp trung bình
fixated

Cấp hơn
more fixated

Cấp nhất
most fixated

fixated (cấp hơn more fixated, cấp nhất most fixated) /ˈfɪk.ˌseɪ.təd/

  1. Ám ảnh.
    He is fixated on things that remind him of his childhood. — Anh ấy luốn bị ám ảnh bởi những điều liên hệ với tuổi thơ mình.

Động từ[sửa]

fixated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fixate.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]