life cycle

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

chu kỳ sống