mind-blowing

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm