Bước tới nội dung

mogen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Hà Lan[sửa]

Động từ[sửa]

Biến ngôi
Vô định
mogen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik mag wij(we)/... mogen
jij(je)/u mag
mag jij(je)
hij/zij/... mag
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... mocht wij(we)/... mochten
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gemogen mogend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
ik/jij/... moge
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) moogt gij(ge) mocht

mogen (quá khứ mocht, động tính từ quá khứ gemogen)

 1. được phép
  Ze mochten het vliegtuig niet op.
  Họ không được phép lên máy bay.
  Dat mag niet.
  Điều đó không có phép.
 2. vui lòng cho, xin cho
  Zou ik het zout mogen hebben?
  Xin cho tôi lọ muối.
 3. có thể
  Je mag op ze vertrouwen.
  Bạn có thể tin họ.
 4. thích
  Ik mag geen spaghetti.
  Tôi không thích mỳ Ý.
 5. (cầu khẩn) hy vọng rằng, chúc
  Moge ze in vrede rusten.
  Chúc bà yên nghỉ.