ngu ngục

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tính từ thể hiện mức trí tuệ thấp kém hơn cả tối tăm