off

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈɔf]

Phó từ[sửa]

off /ˈɔf/

 1. Tắt.
  is the lamp off? — đèn đã tắt chưa?
 2. Đi, đi rồi.
  they are off — họ đã đi rồi
  off with you — đi đi, cút đi
 3. Ra khỏi, đứt, rời.
  to cut something off — cắt cái gì rời hẳn ra
  one of the wheels flew off — một bánh xe long hẳn ra
  to take one's clothes off — cởi quần áo ra
 4. Xa cách.
  the town is ten kilometers off — thành phố cách đây 10 kilômét
  Tet is not far off — sắp đến tết rồi
 5. Hẳn, hết.
  to finish off a piece of work — làm xong hẳn một công việc
  to pay off one's debts — trả hết nợ
 6. Thôi.
  to declare off somebody's service — tuyên bố thôi không cần sự giúp đỡ của ai
  to leave off work — nghỉ việc
 7. Nổi bật.
  the picture is set off by the frame — cái khung làm nổi bật bức tranh
  to show off — khoe mẽ

Thành ngữ[sửa]

Giới từ[sửa]

off /ˈɔf/

 1. Khỏi, cách, rời.
  the cover has come off the book — cái bìa tuột khỏi quyển sách
  to drive the enemy off the seas — đuổi quân thù ra khỏi mặt biển
  the island is off the coast — đảo cách xa bờ
  to take a matter off somoene's hands — đỡ một việc cho ai
  a street off Hue street — một phố khỏi phố Huế

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

off /ˈɔf/

 1. Phải, bên phải (xe, ngựa).
  to mount a horse on the off side — lên ngựa bên phải
 2. Xa, cách, ngoài, bên kia.
  to be on the off side of the wall — ở phía bên kia tường
 3. Mặt sau, mặt trái tờ giấy.
 4. Mỏng manh.
  an off chance — cơ hội mỏng manh
 5. Ôi, ươn.
  the meat is a bit off — thịt hơi ôi
 6. Ốm, mệt.
  he is rather off today — hôm nay anh ta hơi mệt
 7. Nhàn rỗi, nghỉ, vãn.
  an off season — mùa đã vãn
  an off day — ngày nghỉ
  off time — thời gian nhàn rỗi
 8. Phụ, nhỏ, hẻm.
  an off streets — phố hẻm
  an off issue — vấn đề phụ

Danh từ[sửa]

off /ˈɔf/

 1. (Thể dục,thể thao) đánh về bên phải (crikê).

Ngoại động từ[sửa]

off ngoại động từ /ˈɔf/

 1. (Thông tục) Tỏ ý bỏ, tỏ ý thôi (cuộc đàm phán, sự thoả thuận, công cuộc).
 2. Rút lui thôi không đàm phán với (ai), rút lui lời cam kết với ai.

Thán từ[sửa]

off /ˈɔf/

 1. Cút đi! Xéo.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]