pantsette

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Na Uy[sửa]

Động từ[sửa]

Các dạng
Nguyên mẫu å pantsette
Hiện tại chỉ ngôi pantsetter
Quá khứ pantsatte
Động tính từ quá khứ pantsatt
Động tính từ hiện tại

pantsette

  1. (Luật) Để áp, thế nợ.
    Han pantsatte klokken sin for å få nok penger.

Tham khảo[sửa]