pluck

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈplək]

Danh từ[sửa]

pluck /ˈplək/

 1. Sự giật, sự kéo, cái giật, cái kéo.
  to give a pluck at someone's sleeve — giật tay áo ai một cái
 2. Sự nhổ (lông, tóc... ), sự bức, sự hái (hoa, quả).
 3. Sự gảy (đàn), sự búng.
 4. Bộ lòng (tim, gan, phổi của con vật làm thịt).
 5. Sự gan dạ, sự can trường.
  a man of pluck — người gan dạ, người can trường
  to have plenty of pluck — rất gan dạ, rất can trường
 6. Sự đánh trượt, sự đánh hỏng (một thí sinh); sự thi hỏng, sự thi trượt.

Ngoại động từ[sửa]

pluck ngoại động từ /ˈplək/

 1. Nhổ, bức hái.
  to pluck weeds — nhổ cỏ dại
  to pluck flowers — hái hoa
 2. Nhổ lông, vặt lông (chim).
 3. Gẩy, búng (đàn, dây đàn).
 4. Lừa đảo, lừa gạt; bóc lột của cải "vặt lông" (nghĩa bóng).
  to pluck a pigeon "vặt lông" một anh ngốc — đánh trượt, đánh hỏng (một thí sinh)
 5. (Từ cổ,nghĩa cổ) (+ away) kéo, giật.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

pluck nội động từ /ˈplək/

 1. (Thường + at) kéo, giật.

Thành ngữ[sửa]

 • to pluck up one's heart (spirits, courage): Lấy hết can đảm.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]