reprendre

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ʁə.pʁɑ̃dʁ/

Ngoại động từ[sửa]

reprendre ngoại động từ /ʁə.pʁɑ̃dʁ/

 1. Lấy lại.
  Reprendre ses livres — lấy lại sách
  reprendre ses forces — lấy lại sức
 2. Bắt lại, tóm lại.
  Reprendre un prisonnier — tóm lại một tù nhân
 3. Chiếm lại.
  Reprendre une ville — chiếm lại một thành phố
 4. Thuê lại.
  Reprendre un employé — thuê lại một người làm công
 5. Nhắc lại, kể lại.
  Reprendre l’histoire depuis le début — kể lại câu chuyện từ đầu
 6. Sửa lại, chữa lại.
  Reprendre un article — sửa lại một bài báo
  reprendre un mur — chữa lại bức tường
 7. Dùng lại, mặc lại...
  Reprendre un procédé — dùng lại một phương thức
  reprendre ses habits d’été — mặc lại áo mùa hè
 8. Đến tìm lại.
  Je viendrai vous reprendre — tôi sẽ đến tìm anh lại
 9. Tiếp tục.
  Reprendre un travail — tiếp tục công việc
 10. Chê trách; quở trách, la mắng.
  Reprendre un enfant — la mắng một đứa bé
  je n'ai rien à reprendre dans sa conduite — tôi không có gì chê trách trong cách cư xử của nó
  On ne m’y reprendra plus — lần sau tôi không bị mắc lừa nữa đâu

Nội động từ[sửa]

reprendre nội động từ /ʁə.pʁɑ̃dʁ/

 1. Lại đâm rễ.
  Cet arbre a repris bien — cây này đã lại đâm rễ tốt
 2. Đóng băng lại.
 3. Bình phục, hồi phục.
  Sa santé a repris — sức khỏe của anh ấy đã hồi phục
 4. Trở lại.
  Le froid reprend — rét trở lại
 5. Liền miệng (vết thương).
 6. Hoạt động trở lại.
  Le commerce reprend — việc buôn bán hoạt động trở lại
 7. Nói tiếp.
  Il reprit d’une voix douce — nó dịu dàng nói tiếp
 8. (Săn bắn) Tìm lại được dấu chân con thịt (chó săn).

Tham khảo[sửa]