social

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈsoʊ.ʃəl/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

social /ˈsoʊ.ʃəl/

 1. tính chất xã hội, tính chất thành viên của một tập thể, sống thành xã hội.
  man is a social animal — người là một con vật xã hội
  social birds — chim sống thành bầy
 2. Thuộc quan hệ giữa người người; thuộc xã hội.
  social problems — những vấn đề xã hội
  the social contract — quy ước xã hội
  social services — những ngành công tác xã hội (giáo dục, y tế, cung cấp nhà cửa, bảo hiểm, hưu bổng)
  social evil — tệ nạn xã hội, nạn mãi dâm
  social duties — nhiệm vụ xã hội; nhiệm vụ phải giao thiệp; nhiệm vụ của bà chủ nhà (tiếp khách)
 3. Của các đồng minh, với các đồng minh.
  the Social war — (sử học)) cuộc chiến tranh giữa các đồng minh

Danh từ[sửa]

social /ˈsoʊ.ʃəl/

 1. Buổi họp mặt (liên hoan, giải trí); buổi dạ hội.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /sɔ.sjal/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực social
/sɔ.sjal/
sociaux
/sɔ.sjɔ/
Giống cái sociale
/sɔ.sjal/
sociales
/sɔ.sjal/

social /sɔ.sjal/

 1. Thuộc xã hội.
  Ordre social — trật tự xã hội
  Conventions sociales — quy ước xã hội
  Rapports sociaux — quan hệ xã hội
  Sciences sociales — khoa hội xã hội
 2. Thuộc hội buôn.
  Siège social — trụ sở hội buôn
 3. Sống thành đàn.
  Insectes sociaux — sâu bọ sống thành đàn

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
social
/sɔ.sjal/
social
/sɔ.sjal/

social /sɔ.sjal/

 1. Mặt xã hội.

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]