tốt tóc nhọc cột nhà

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tot˧˥ tawk˧˥ ɲa̰ʔwk˨˩ ko̰ʔt˨˩ ɲa̤ː˨˩to̰k˩˧ ta̰wk˩˧ ɲa̰wk˨˨ ko̰k˨˨ ɲaː˧˧tok˧˥ tawk˧˥ ɲawk˨˩˨ kok˨˩˨ ɲaː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tot˩˩ tawk˩˩ ɲawk˨˨ kot˨˨ ɲaː˧˧tot˩˩ tawk˩˩ ɲa̰wk˨˨ ko̰t˨˨ ɲaː˧˧to̰t˩˧ ta̰wk˩˧ ɲa̰wk˨˨ ko̰t˨˨ ɲaː˧˧

Thành ngữ[sửa]

tốt tóc nhọc cột nhà

  1. Các các tóc dài mỗi khi gội đầu, muốn cho tóc chóng khô để vấn tóc hay vấn khăn, thường có thói quen quật mớ tóc nhiều lần vào cột nhà.