thành phố sinh thái

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Một thành phố được gọi là sinh thái, là một thành phố được phân biệt bởi mức độ hoà hợp của những yếu tố không có lợi liên quan tới môi trường trong chương trình hành động của (có thể là) lĩnh vực cộng đồng hay các cá thể. Trích trong « Những chính sách cải tiến hướng tới phát triển Đô thị bền vững. Thành phố sinh thái » của OCDE. Architong lược dịch.