vaken

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Na Uy[sửa]

Tính từ[sửa]

vaken

Phương ngữ khác[sửa]

Tính từ[sửa]

vaken

Phương ngữ khác[sửa]

Tham khảo[sửa]