Thông tin tài khoản toàn cục

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: TheHighFighter2
  • Lúc mở tài khoản: 12:46, ngày 13 tháng 11 năm 2020 (cách đây 8 tháng)
  • Tổng số lần sửa đổi: 3.778
  • Số tài khoản đính kèm: 202
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
af.wikipedia.org07:40, ngày 5 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
af.wiktionary.org07:39, ngày 5 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
am.wikipedia.org01:54, ngày 3 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ang.wikipedia.org03:03, ngày 4 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
an.wikipedia.org02:56, ngày 23 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
an.wiktionary.org04:22, ngày 30 tháng 4 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ar.wiktionary.org12:26, ngày 20 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
arz.wikipedia.org03:34, ngày 29 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ast.wikipedia.org03:37, ngày 21 tháng 3 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ast.wiktionary.org01:32, ngày 9 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
av.wikipedia.org02:00, ngày 3 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
az.wikipedia.org10:51, ngày 2 tháng 3 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
az.wiktionary.org11:47, ngày 9 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
bar.wikipedia.org04:13, ngày 3 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ba.wikipedia.org04:01, ngày 3 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
be.wikipedia.org00:14, ngày 29 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
bg.wikipedia.org01:18, ngày 29 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
bg.wiktionary.org07:28, ngày 10 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
bn.wikipedia.org00:19, ngày 29 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
br.wikipedia.org12:08, ngày 2 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
br.wiktionary.org11:35, ngày 2 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
bs.wikipedia.org03:45, ngày 29 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ca.wikipedia.org10:55, ngày 21 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ca.wikibooks.org05:31, ngày 8 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ca.wiktionary.org06:47, ngày 15 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)4
ceb.wikipedia.org10:13, ngày 26 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
chr.wikipedia.org03:34, ngày 29 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
chr.wiktionary.org04:56, ngày 30 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
commons.wikimedia.org06:17, ngày 15 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
cs.wikipedia.org00:42, ngày 7 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
cs.wiktionary.org12:50, ngày 13 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
cv.wikipedia.org07:00, ngày 3 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
cy.wikipedia.org07:16, ngày 15 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
cy.wiktionary.org07:14, ngày 15 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
da.wiktionary.org10:41, ngày 29 tháng 4 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
de.wikipedia.org02:12, ngày 9 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
de.wikibooks.org07:20, ngày 1 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
de.wiktionary.org10:10, ngày 28 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
el.wikipedia.org00:19, ngày 17 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
el.wiktionary.org07:14, ngày 7 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikipedia.org06:04, ngày 15 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikibooks.org13:47, ngày 6 tháng 2 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikiquote.org10:01, ngày 27 tháng 2 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikisource.org09:20, ngày 6 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikivoyage.org07:41, ngày 19 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wiktionary.org12:50, ngày 13 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)99
eo.wikipedia.org02:23, ngày 1 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
eo.wiktionary.org08:11, ngày 23 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
es.wikipedia.org12:04, ngày 20 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
es.wikibooks.org02:40, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
es.wiktionary.org02:25, ngày 13 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
et.wikipedia.org08:41, ngày 28 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
et.wiktionary.org13:59, ngày 25 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
eu.wikipedia.org05:10, ngày 7 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
eu.wiktionary.org02:38, ngày 9 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fa.wikipedia.org10:18, ngày 7 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fa.wiktionary.org00:17, ngày 17 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fi.wikipedia.org02:34, ngày 9 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fi.wiktionary.org06:28, ngày 22 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fj.wikipedia.org10:18, ngày 26 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fj.wiktionary.org02:50, ngày 9 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fo.wiktionary.org05:23, ngày 5 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fr.wikipedia.org10:41, ngày 17 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fr.wikibooks.org02:48, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fr.wikisource.org03:28, ngày 6 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fr.wiktionary.org13:21, ngày 13 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
fur.wikipedia.org08:35, ngày 3 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ga.wikipedia.org03:51, ngày 29 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ga.wiktionary.org01:22, ngày 4 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
gl.wikipedia.org03:38, ngày 21 tháng 3 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
gl.wiktionary.org11:56, ngày 21 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
gu.wikipedia.org09:11, ngày 3 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
gv.wikipedia.org01:22, ngày 4 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
he.wikipedia.org05:05, ngày 29 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
he.wiktionary.org09:16, ngày 3 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hi.wikipedia.org05:16, ngày 29 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hr.wikipedia.org05:22, ngày 29 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ht.wikipedia.org01:37, ngày 7 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hu.wiktionary.org03:46, ngày 13 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hy.wikipedia.org00:05, ngày 29 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hy.wiktionary.org05:05, ngày 5 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
hyw.wikipedia.org01:01, ngày 6 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
id.wikipedia.org13:54, ngày 5 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
id.wikibooks.org10:14, ngày 6 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
id.wiktionary.org01:32, ngày 9 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
incubator.wikimedia.org08:43, ngày 17 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
io.wikipedia.org03:34, ngày 28 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
io.wiktionary.org05:05, ngày 22 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
is.wikipedia.org23:52, ngày 5 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
is.wiktionary.org10:10, ngày 28 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
it.wikipedia.org05:59, ngày 17 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
it.wiktionary.org11:23, ngày 23 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ja.wikipedia.org09:22, ngày 26 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ja.wiktionary.org00:32, ngày 14 tháng 3 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
jv.wikipedia.org10:32, ngày 23 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
jv.wiktionary.org13:34, ngày 23 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
kab.wikipedia.org07:58, ngày 16 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ka.wikipedia.org04:56, ngày 29 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
kk.wikipedia.org08:29, ngày 28 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
km.wikipedia.org05:33, ngày 29 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
km.wiktionary.org02:06, ngày 21 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
kn.wikipedia.org14:17, ngày 28 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
kn.wiktionary.org14:19, ngày 28 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ko.wikipedia.org10:15, ngày 7 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ko.wiktionary.org03:33, ngày 13 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
li.wiktionary.org07:36, ngày 7 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
login.wikimedia.org12:46, ngày 13 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
lo.wikipedia.org01:53, ngày 10 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
lo.wiktionary.org13:16, ngày 12 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
lt.wikipedia.org13:17, ngày 18 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
lt.wiktionary.org07:39, ngày 5 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
www.mediawiki.org14:12, ngày 27 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
meta.wikimedia.org12:46, ngày 13 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
mg.wikipedia.org00:58, ngày 4 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
mg.wiktionary.org05:05, ngày 22 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
mi.wikipedia.org06:42, ngày 8 tháng 2 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
mk.wikipedia.org00:55, ngày 4 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ml.wikipedia.org00:48, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ml.wiktionary.org10:12, ngày 11 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
mn.wikipedia.org14:36, ngày 28 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
mr.wikipedia.org00:54, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ms.wikipedia.org23:50, ngày 26 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ms.wikibooks.org10:30, ngày 6 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ms.wiktionary.org09:31, ngày 22 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
myv.wikipedia.org07:36, ngày 3 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
my.wikipedia.org03:23, ngày 29 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ne.wikipedia.org01:00, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
nl.wikipedia.org12:15, ngày 21 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
nl.wikibooks.org10:31, ngày 6 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
nl.wiktionary.org12:14, ngày 21 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
nn.wiktionary.org10:04, ngày 18 tháng 3 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
no.wikipedia.org07:38, ngày 16 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
no.wiktionary.org05:22, ngày 22 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
nrm.wikipedia.org06:34, ngày 15 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
nv.wikipedia.org09:42, ngày 22 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
oc.wikipedia.org07:24, ngày 1 tháng 2 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pam.wikipedia.org13:59, ngày 23 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pa.wikipedia.org01:08, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pl.wikipedia.org05:06, ngày 16 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pl.wiktionary.org13:10, ngày 13 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ps.wikipedia.org04:07, ngày 4 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pt.wikipedia.org07:49, ngày 7 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pt.wikibooks.org05:16, ngày 22 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
pt.wiktionary.org12:05, ngày 5 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
ro.wikipedia.org04:46, ngày 29 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ro.wiktionary.org11:27, ngày 17 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ru.wikipedia.org00:22, ngày 20 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ru.wiktionary.org07:11, ngày 7 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sat.wikipedia.org09:14, ngày 4 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
scn.wiktionary.org08:10, ngày 9 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
se.wikipedia.org02:06, ngày 4 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sh.wikipedia.org05:02, ngày 29 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
simple.wikipedia.org04:55, ngày 16 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
simple.wiktionary.org00:16, ngày 7 tháng 3 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
si.wikipedia.org03:24, ngày 29 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sk.wikipedia.org05:32, ngày 29 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sl.wikipedia.org08:01, ngày 29 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sl.wiktionary.org10:02, ngày 9 tháng 4 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
wikisource.org01:05, ngày 6 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
so.wikipedia.org09:41, ngày 4 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
species.wikimedia.org07:58, ngày 7 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)3
sq.wikipedia.org08:41, ngày 15 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sq.wiktionary.org08:54, ngày 15 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sr.wikipedia.org05:12, ngày 29 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
su.wikipedia.org00:04, ngày 27 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sv.wikipedia.org02:36, ngày 1 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sv.wiktionary.org07:35, ngày 28 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)4
sw.wikipedia.org11:57, ngày 7 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
sw.wiktionary.org12:01, ngày 7 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ta.wikipedia.org01:22, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ta.wiktionary.org06:07, ngày 11 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
te.wikipedia.org01:26, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
te.wiktionary.org05:39, ngày 5 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
tg.wikipedia.org01:16, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
th.wikipedia.org00:28, ngày 20 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
th.wiktionary.org01:35, ngày 6 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ti.wikipedia.org10:00, ngày 4 tháng 7 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
tk.wikipedia.org10:40, ngày 20 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
tl.wikipedia.org03:14, ngày 6 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
tl.wiktionary.org03:09, ngày 6 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
to.wikipedia.org13:36, ngày 23 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
tr.wikipedia.org05:46, ngày 14 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
tr.wiktionary.org13:18, ngày 13 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ug.wikipedia.org01:40, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
uk.wikipedia.org04:56, ngày 16 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ur.wikipedia.org01:45, ngày 31 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
uz.wikipedia.org12:03, ngày 20 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
uz.wiktionary.org08:11, ngày 9 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikipedia.org13:36, ngày 13 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)96
vi.wikibooks.org12:24, ngày 6 tháng 2 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)187
vi.wikiquote.org07:43, ngày 9 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikisource.org03:55, ngày 15 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
vi.wikivoyage.org07:40, ngày 9 tháng 1 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
vi.wiktionary.org12:46, ngày 13 tháng 11 năm 2020tài khoản mới(?)3.285sysop
vo.wiktionary.org00:23, ngày 18 tháng 6 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
war.wikipedia.org07:37, ngày 22 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)5
www.wikidata.org12:27, ngày 8 tháng 12 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)92
yi.wikipedia.org00:28, ngày 28 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
yi.wiktionary.org00:28, ngày 28 tháng 5 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org07:30, ngày 2 tháng 2 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
zh.wikipedia.org09:43, ngày 29 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
zh.wiktionary.org01:02, ngày 15 tháng 11 năm 2020tạo ra nhờ đăng nhập(?)0