Phụ lục:Chuyên ngành

Từ điển mở Wiktionary

Tra Wiktionary tiếng Việt theo chuyên ngành[sửa]

Issoria lathonia
Issoria lathonia


Tàu con thoi Discovery
Tàu con thoi Discovery


Khóa tay
Khóa tay


Quả bóng đá
Quả bóng đá


Cổng Nhật
Cổng Nhật