Thay đổi gần đây

Bước tới: dẫn lái, tìm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Trang này liệt kê những thay đổi gần đây trên từ điển mở Wiktionary của chúng ta.
Tùy chọn thay đổi gần đây
Chú giải:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này
Xem 50 | 100 | 250 | 500 thay đổi mới nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày nay; Ẩn sửa nhỏ | Hiện sửa đổi bot | Ẩn vô danh | Ẩn thành viên | Ẩn sửa của tôi
Xem những thay đổi mới nhất từ 19:38, ngày 26 tháng 11 năm 2015
   

ngày 26 tháng 11 năm 2015

ngày 25 tháng 11 năm 2015

ngày 24 tháng 11 năm 2015

ngày 23 tháng 11 năm 2015

ngày 22 tháng 11 năm 2015

ngày 21 tháng 11 năm 2015

ngày 20 tháng 11 năm 2015

ngày 19 tháng 11 năm 2015