Thay đổi gần đây

Bước tới: dẫn lái, tìm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Trang này liệt kê những thay đổi gần đây trên từ điển mở Wiktionary của chúng ta.
Tùy chọn thay đổi gần đây
Chú giải:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này
Xem 50 | 100 | 250 | 500 thay đổi mới nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày nay; Ẩn sửa nhỏ | Hiện sửa đổi bot | Ẩn vô danh | Ẩn thành viên | Ẩn sửa của tôi | Hiện tác vụ xếp thể loại
Xem những thay đổi mới nhất từ 05:27, ngày 1 tháng 6 năm 2016
   

ngày 1 tháng 6 năm 2016

ngày 31 tháng 5 năm 2016

ngày 30 tháng 5 năm 2016

ngày 29 tháng 5 năm 2016

ngày 28 tháng 5 năm 2016

ngày 27 tháng 5 năm 2016

ngày 26 tháng 5 năm 2016