Tìm kiếm

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trợ giúp tìm kiếm
Theo tựa hoặc nội dung tốt
"cà phê" (cụm từ)
hoa OR bông (hoặc)
đặc -biệt (ngoại trừ)
nghi* hoặc prefix:wik (tiền tố)
*ường (hậu tố)
bon~ (tương tự)
insource:"vie-pron" (mã nguồn)
insource:/vie-pron/ (biểu thức chính quy)
Theo tựa intitle:sửa (tìm trong tên mục từ)
~nhanh (không nhảy tới mục từ trùng tên)
Theo vị trí incategory:"Thán từ tiếng Việt" (tìm trong thể loại)
thảo luận:xóa (không gian tên Thảo luận)
all:Việt (bất kỳ không gian tên)
en:ngoại (Wiktionary tiếng Anh)
Thêm nữa…