Wiktionary:Thảo luận

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm
Nhắn tin tại đây


Hoan nghênh bạn đã đến với Wiktionary! Ở đây cộng đồng Wiktionary hỏi và trả lời về các vấn đề kỹ thuật sửa bài, các quy định, và nhiều vấn đề khác của cộng đồng này.

Nếu muốn hỏi bất cứ điều gì, mời bạn:

  1. Ghé vào Thảo luận Wiktionary:Thảo luận và bấm nút "+" ở đầu trang, hay là đi thẳng đến đây.
  2. Ghi vào chủ đề rõ ràng.
  3. Viết ra câu hỏi của bạn.
  4. Ký tên của bạn bằng cách gõ vào bốn dấu ngã (–~~~~).
  5. Bấm nút "Xem thử trước, nếu muốn xem thử trước khi gửi; hay bấm nút "Lưu trang", để ghi lại câu hỏi.

Nếu muốn trả lời ai:

  1. Tới câu mà bạn muốn trả lời.
  2. Bấm liên kết "[sửa]" ở bên phải của đề mục.
  3. Sau câu mà bạn muốn trả lời, bắt đầu dòng mới với dấu hai chấm (":") và ghi vào lời của bạn.
  4. Ký tên của bạn và ngày tháng dùng cách gõ vào –~~~~.
  5. Bấm nút "Xem thử trước, nếu muốn xem thử trước khi gửi; hay bấm nút "Lưu trang", để ghi lại câu trả lời.

Thảo luận mới[sửa]


Xem thêm[sửa]

Improved search in deleted pages archive[sửa]

Xin hãy giúp dịch sang ngôn ngữ của bạn

During Wikimedia Hackathon 2016, the Discovery team worked on one of the items on the 2015 community wishlist, namely enabling searching the archive of deleted pages. This feature is now ready for production deployment, and will be enabled on all wikis, except Wikidata.

Right now, the feature is behind a feature flag - to use it on your wiki, please go to the Special:Undelete page, and add &fuzzy=1 to the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=1. Then search for the pages you're interested in. There should be more results than before, due to using ElasticSearch indexing (via the CirrusSearch extension).

We plan to enable this improved search by default on all wikis soon (around August 1, 2017). If you have any objections to this - please raise them with the Discovery team via email or on this announcement's discussion page. Like most Mediawiki configuration parameters, the functionality can be configured per wiki. Once the improved search becomes the default, you can still access the old mode using &fuzzy=0 in the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=0

Please note that since Special:Undelete is an admin-only feature, this search capability is also only accessible to wiki admins.

Cảm ơn! CKoerner (WMF) (talk) 18:39, ngày 25 tháng 7 năm 2017 (UTC)

Quy tắc chính tả cho mục từ tiếng Việt trên Wiktionary[sửa]

Tôi mới đổi tên một loại mục từ danh từ riêng tên ngày trong tuần và tên tháng trong năm theo quy tắc chính tả tiếng Việt đang được sử dụng tại Việt Nam. Như đổi tên mục từ "thứ hai" do PiedBot nhập từ FVDP thành thứ Hai, đồng thời không giữ chuyển hướng từ mục từ "thứ hai" sang mục từ "thứ Hai" nữa mà bổ sung nội dung cho mục từ "thứ hai" như một mục từ độc lập, vừa là danh từ vừa là tính từ. Tức là "thứ hai" có thể là danh từ riêng trong tiếng Việt, là từ thường bị viết sai chính tả của từ "thứ Hai". Hoặc "thứ hai" là một tính từ trong thứ tự số đếm, số thứ tự tương ứng với cái (vật, chiếc,...) đứng ở vị trí ngay sau cái (vật, chiếc,...) đầu tiên khi được đếm theo quy tắc nào đó (đếm tiến, đếm tăng, đếm cách quãng,...). Ở Wiktionary tiếng Anh, bảo quản viên sẽ xoá thẳng tay các mục từ sai chính tả như "monday", mỗi khi có người dùng nào tạo mới, họ đã xoá nhiều lần chứ không phải một lần, vì đó là từ sai chính tả tiếng Anh, có lẽ nó chưa được coi là từ sai chính tả thường gặp trong tiếng Anh. Còn ở tiếng Việt, nên coi từ "thứ Hai" bị viết sai chính tả thành "thứ hai" rất hay gặp ở nhiều văn bản nên có thể coi nó là danh từ riêng thường bị viết sai chính tả, bên cạnh cái nghĩa tính từ đã nói ở trên.

Tương tự, tôi cũng đã đổi tên một loạt mục từ danh riêng tiếng Việt về tên tháng trong năm. Ví dụ, tôi viết lại hoàn toàn định nghĩa mục từ tháng Sáu dựa trên nội dung của Wiktionary tiếng Anh, đưa thêm phần chú thích sử dụng để lưu ý chính tả khi viết từ này, thêm từ đồng nghĩa ở dạng số, thêm bản mẫu danh sách các tháng trong năm vào cuối bài cho thuận tiện tra cứu. Tại mục từ cũ tháng sáu, tôi thay mã điều hướng "#đổi [[tháng Sáu]]" bằng nội dung coi nó như một mục từ sai chính tả thường gặp của tháng Sáu.

Cộng đồng thành viên Wiktionary tiếng Việt rất nhỏ nên tôi đã đổi mục từ trước khi đưa ra thảo luận. Người dùng hoặc thành viên khác có thể tham khảo cách này để viết viết bổ sung các mục từ về tên ngày và tên tháng, do các mục từ này được PiedBot nhập từ FVDP, cách định nghĩa một từ không theo chuẩn mực từ điển, nên vẫn cần phải viết lại hoàn toàn định nghĩa cho những mục từ này và rất nhiều mục từ khác được nhập từ FVDP.

Wiktionary tiếng Việt dành cho mọi người nói và sử dụng tiếng Việt trên khắp thế giới chứ không riêng phải dành riêng cho người Việt Nam. Mỗi cộng đồng và mỗi thời có thể khác biệt về quy tắc chính tả tiếng Việt, như khác biệt chính tả tiếng Việt giữa người Việt ở Việt Nam và người Việt ở Hoa Kỳ được học trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam chẳng hạn. Nhưng tôi vẫn đề xuất lấy quy tắc chính tả tiếng Việt hiện hành ở Việt Nam để áp dụng cho Wiktionary tiếng Việt, do cộng đồng nói và sử dụng tiếng Việt ở Việt Nam là lớn nhất, nên cần có ưu tiên. Theo quy tắc chính tả tiếng Việt hiện nay ở Việt Nam, sẽ viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp không dùng chữ số, tức là viết "tháng Năm" thay cho "tháng năm", viết "thứ Hai" thay cho "thứ hai". Dĩ nhiên vẫn viết "Thứ Hai" khi từ này đứng đầu câu hoặc đầu đoạn văn rồi. Không những một vài mục từ này, tôi đề nghị nên áp dụng thống nhất quy tắc chính tả tiếng Việt được ban hành áp dụng trong các văn bản hành chính ở Việt Nam, làm chuẩn mực quy tắc chính tả tiếng Việt cho Wiktionary tiếng Việt này. Tôi cũng đề nghị bảo quản viên xoá thẳng tay các mục từ bằng tiếng Việt mà viết sai chính tả tiếng Việt, khi nó là một từ sai chính tả không thường gặp (không được nhiều người sử dụng sai thường xuyên), hoặc xoá luôn các mục từ đổi hướng từ với từ viết sai chính tả do thành viên không có kinh nghiệp nhập vào đến từ viết đúng chính tả. Như mục từ Khoảng lùi hay Dân cư nên xoá luôn, không cần giữ lại. Nếu thành viên nào có bất kỳ phản đối hay ý kiến về vấn đề này, vui lòng viết thảo luận ở đây. NHHP (thảo luận)