Quản lý bộ lọc sai phạm

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chỉ trong 2.201 tác vụ cuối, 0 (0%) tác vụ đã đạt đến điều kiện giới hạn của 1.000. 130 (5,91%) tác vụ đã trùng với một trong những bộ lọc hiện đang kích hoạt.

Hoan nghênh bạn đã và trang quản lý Bộ lọc sai phạm. Bộ lọc sai phạm là chức năng phần mềm để tự động xử lý các tác vụ trang theo điều kiện. Trang này có danh sách bộ lọc định trước để cấu hình.

Các bộ lọc

Tùy chọn
ID bộ lọc Mô tả công khai Hậu quả Trạng thái Chỉnh sửa lần cuối Mức hiển thị
1 Thêm rác vào trang Không cho phép Kích hoạt 07:29, ngày 26 tháng 6 năm 2018 bởi Mxn (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
2 Thêm rác vào trang Không cho phép Kích hoạt, throttled 03:52, ngày 28 tháng 6 năm 2018 bởi Mxn (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư
3 Thêm rác vào trang (3) Không cho phép Kích hoạt, throttled 11:11, ngày 14 tháng 8 năm 2018 bởi Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) Riêng tư