Quản lý bộ lọc sai phạm

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hoan nghênh bạn đã và trang quản lý Bộ lọc sai phạm. Bộ lọc sai phạm là chức năng phần mềm để tự động xử lý các tác vụ trang theo điều kiện. Trang này có danh sách bộ lọc định trước để cấu hình.

Trong 5 tác vụ cuối, 0 (0%) tác vụ đã đạt đến điều kiện giới hạn của 1.000. 0 (0%) tác vụ đã trùng với ít nhất một trong những bộ lọc hiện đang kích hoạt.

Các bộ lọc

Tùy chọn tìm kiếmhiệnẩn
ID bộ lọc Mô tả công khai Hậu quả Trạng thái Chỉnh sửa lần cuối Mức hiển thị
2 Trang có từ ngữ không phù hợp Không cho phép Kích hoạt 09:08, ngày 12 tháng 12 năm 2021 bởi Kateru Zakuro (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
3 Thêm rác vào trang (cũ 2) Không cho phép Tắt kích hoạt 05:38, ngày 12 tháng 12 năm 2021 bởi Kateru Zakuro (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
4 Thêm từ ngữ không văn minh! Không cho phép Kích hoạt 09:08, ngày 12 tháng 12 năm 2021 bởi Kateru Zakuro (thảo luận | đóng góp) Riêng tư
5 Thêm từ ngữ không văn minh vào tóm lược sửa đổi   Kích hoạt 05:00, ngày 12 tháng 12 năm 2021 bởi Kateru Zakuro (thảo luận | đóng góp) Riêng tư