Người dùng bị cấm

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
10:29, ngày 30 tháng 5 năm 2019 Vietasian (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam/Advertising
08:49, ngày 3 tháng 5 năm 2019 185.252.214.0/23 08:49, ngày 3 tháng 5 năm 2024
còn 4 năm, 322 ngày, 6 giờ và 19 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
08:48, ngày 3 tháng 5 năm 2019 36.89.102.0/23 08:48, ngày 3 tháng 5 năm 2024
còn 4 năm, 322 ngày, 6 giờ và 19 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
08:48, ngày 3 tháng 5 năm 2019 41.193.52.0/23 08:48, ngày 3 tháng 5 năm 2024
còn 4 năm, 322 ngày, 6 giờ và 18 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
17:59, ngày 13 tháng 4 năm 2019 NguyentuanMec (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
15:01, ngày 10 tháng 4 năm 2019 1.53.17.97 (Thảo luận) 15:01, ngày 10 tháng 7 năm 2019
còn 24 ngày, 11 giờ và 48 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Thêm thông tin sai lệch
04:31, ngày 4 tháng 4 năm 2019 193.106.70.0/23 04:31, ngày 4 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 293 ngày, 2 giờ và 1 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
04:30, ngày 4 tháng 4 năm 2019 202.137.26.0/23 04:30, ngày 4 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 293 ngày, 2 giờ và 1 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
01:35, ngày 2 tháng 4 năm 2019 110.74.196.0/23 01:35, ngày 2 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 23 giờ và 5 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
10:01, ngày 1 tháng 4 năm 2019 185.89.101.224 (Thảo luận) 10:01, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 32 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
09:57, ngày 1 tháng 4 năm 2019 103.206.208.0/23 09:57, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 27 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:56, ngày 1 tháng 4 năm 2019 185.5.18.0/23 09:56, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 27 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:55, ngày 1 tháng 4 năm 2019 93.183.158.0/23 09:55, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 26 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:55, ngày 1 tháng 4 năm 2019 103.44.50.0/23 09:55, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 25 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:54, ngày 1 tháng 4 năm 2019 192.249.52.0/23 09:54, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 24 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:54, ngày 1 tháng 4 năm 2019 202.57.62.0/23 09:54, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 24 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:53, ngày 1 tháng 4 năm 2019 81.183.252.0/23 09:53, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 24 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:52, ngày 1 tháng 4 năm 2019 181.211.114.0/23 09:52, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 22 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
09:51, ngày 1 tháng 4 năm 2019 185.205.248.0/23 09:51, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 22 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spambot
09:51, ngày 1 tháng 4 năm 2019 192.169.198.0/23 09:51, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 21 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:50, ngày 1 tháng 4 năm 2019 177.91.186.0/23 09:50, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 21 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:49, ngày 1 tháng 4 năm 2019 125.214.58.0/23 09:49, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 20 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:49, ngày 1 tháng 4 năm 2019 36.89.80.0/23 09:49, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 19 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:49, ngày 1 tháng 4 năm 2019 125.214.56.0/23 09:49, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 19 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:48, ngày 1 tháng 4 năm 2019 36.67.26.0/23 09:48, ngày 1 tháng 4 năm 2024
còn 4 năm, 290 ngày, 7 giờ và 19 phút nữa
Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
22:35, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Thuancaosu (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
16:37, ngày 12 tháng 3 năm 2019 Tuanlc199x (Thảo luận | đóng góp) vô hạn ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Quảng cáo
23:11, ngày 3 tháng 3 năm 2019 LongGiaPhat (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
10:37, ngày 20 tháng 2 năm 2019 Tramhuynhmakeup (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
10:35, ngày 20 tháng 2 năm 2019 Vietnam Centre (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
13:40, ngày 7 tháng 2 năm 2019 PedroHenriqueGon (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
11:26, ngày 7 tháng 2 năm 2019 TaneshaSterrett (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
04:54, ngày 6 tháng 2 năm 2019 VioletteAmpt276 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:31, ngày 5 tháng 2 năm 2019 PedroThiagoMarti (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
04:19, ngày 27 tháng 1 năm 2019 Arckicksuvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
11:04, ngày 24 tháng 12 năm 2018 Noithatluongson (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
11:38, ngày 23 tháng 12 năm 2018 BaoKhangCorp (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
15:43, ngày 22 tháng 12 năm 2018 Dngtech (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
15:43, ngày 22 tháng 12 năm 2018 AlberthaHeinig4 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
10:25, ngày 13 tháng 12 năm 2018 Tugohoaphat (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
22:02, ngày 10 tháng 12 năm 2018 JackPowe609190 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
22:01, ngày 10 tháng 12 năm 2018 Banhngotvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
10:20, ngày 3 tháng 12 năm 2018 Bee Bee Travel (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
14:46, ngày 28 tháng 11 năm 2018 DeanneBuckland (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
15:25, ngày 24 tháng 11 năm 2018 Bonnie.lin89 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
11:19, ngày 23 tháng 11 năm 2018 Steelgrating1 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
08:09, ngày 17 tháng 11 năm 2018 Trancaosang (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
00:19, ngày 6 tháng 11 năm 2018 Leadgle (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
00:23, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tinphongcach (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
06:32, ngày 28 tháng 10 năm 2018 FredricMccrory3 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
spambot
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối