Người dùng bị cấm

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
22:35, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Thuancaosu (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
16:37, ngày 12 tháng 3 năm 2019 Tuanlc199x (Thảo luận | đóng góp) vô hạn ThiênĐế98 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Quảng cáo
23:11, ngày 3 tháng 3 năm 2019 LongGiaPhat (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
10:37, ngày 20 tháng 2 năm 2019 Tramhuynhmakeup (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
10:35, ngày 20 tháng 2 năm 2019 Vietnam Centre (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
13:40, ngày 7 tháng 2 năm 2019 PedroHenriqueGon (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
11:26, ngày 7 tháng 2 năm 2019 TaneshaSterrett (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
04:54, ngày 6 tháng 2 năm 2019 VioletteAmpt276 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
09:31, ngày 5 tháng 2 năm 2019 PedroThiagoMarti (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
04:19, ngày 27 tháng 1 năm 2019 Arckicksuvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Cho thông tin rác vào trang
11:04, ngày 24 tháng 12 năm 2018 Noithatluongson (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
11:38, ngày 23 tháng 12 năm 2018 BaoKhangCorp (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
15:43, ngày 22 tháng 12 năm 2018 Dngtech (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
15:43, ngày 22 tháng 12 năm 2018 AlberthaHeinig4 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
10:25, ngày 13 tháng 12 năm 2018 Tugohoaphat (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
22:02, ngày 10 tháng 12 năm 2018 JackPowe609190 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
22:01, ngày 10 tháng 12 năm 2018 Banhngotvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
10:20, ngày 3 tháng 12 năm 2018 Bee Bee Travel (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
14:46, ngày 28 tháng 11 năm 2018 DeanneBuckland (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
15:25, ngày 24 tháng 11 năm 2018 Bonnie.lin89 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
11:19, ngày 23 tháng 11 năm 2018 Steelgrating1 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
08:09, ngày 17 tháng 11 năm 2018 Trancaosang (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
00:19, ngày 6 tháng 11 năm 2018 Leadgle (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
00:23, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tinphongcach (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
06:32, ngày 28 tháng 10 năm 2018 FredricMccrory3 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Billinghurst (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
spambot
00:34, ngày 23 tháng 10 năm 2018 PYZJeannie (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
00:41, ngày 20 tháng 10 năm 2018 Datnendongnai (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
08:11, ngày 3 tháng 10 năm 2018 Lazadavred (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
08:09, ngày 3 tháng 10 năm 2018 Guitienquocte (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
09:01, ngày 29 tháng 9 năm 2018 Nhà hàng Pao Quán (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
01:12, ngày 26 tháng 9 năm 2018 Sonksor (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
07:26, ngày 11 tháng 9 năm 2018 SUCVATtuanminh01 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Tên thành viên không thể chấp nhận
14:34, ngày 26 tháng 8 năm 2018 Toanlee97 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài
00:33, ngày 21 tháng 8 năm 2018 Long0493 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
qc
02:54, ngày 18 tháng 8 năm 2018 Toyotanamdinh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
qc
06:44, ngày 24 tháng 6 năm 2018 42.113.195.199 (Thảo luận) 06:44, ngày 24 tháng 6 năm 2019
còn 91 ngày, 2 giờ và 47 phút nữa
MoiraMoira (Thảo luận | đóng góp)
 • chỉ cấm vô danh
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
spam
21:50, ngày 9 tháng 5 năm 2018 Beringen (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Huỳnh Nhân-thập (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
Có thái độ dọa dẫm/quấy rối: Rối của 2405:4800:2c5e:b5e2:c518:20fb:3b89:360b
00:13, ngày 1 tháng 5 năm 2017 BLWW (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Quảng cáo
20:26, ngày 1 tháng 4 năm 2017 Cai lon bam (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
18:48, ngày 21 tháng 8 năm 2016 Phòng trọ ở ngõ 1lĩnh nam hn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
20:24, ngày 19 tháng 12 năm 2015 Vantuanshopxv073.xim.vn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
10:33, ngày 11 tháng 6 năm 2015 Vantoibk (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Syum90 (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • chức năng tự động cấm bị tắt
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam (global sysop action)
19:42, ngày 21 tháng 4 năm 2015 Phanmemfast (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Tên thành viên không thể chấp nhận: Tài khoản tạo ra chỉ với mục đích quảng cáo
06:16, ngày 11 tháng 4 năm 2015 Pin1990 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Đăng liên kết thư rác dẫn đến trang Web bên ngoài: tạo tài khoản chỉ với mục đích quảng cáo
19:13, ngày 10 tháng 4 năm 2015 Aomuaducthanh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
 • đã cấm thư điện tử
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Tên thành viên không thể chấp nhận: Tài khoản tạo ra chỉ với mục đích quảng cáo
01:23, ngày 8 tháng 2 năm 2015 Trungthanhcoffee (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
04:25, ngày 24 tháng 1 năm 2015 Thiết kế web 0907775942 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không thể chấp nhận
03:03, ngày 17 tháng 10 năm 2013 Gau13798 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
tạo tài khoản chỉ để phá hoại
20:51, ngày 13 tháng 9 năm 2013 NathanFou (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • không được mở tài khoản
quảng cáo
18:43, ngày 24 tháng 8 năm 2013 Cong ty Duy Loi (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Cho thông tin rác vào trang
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối