Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 11:07, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 147.161.8.81 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020 lúc 11:07, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 10:48, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 116.91.187.4 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 2 tháng 6 năm 2020 lúc 10:48, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 10:27, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 219.110.15.212 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 5 năm 2021 lúc 10:27) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 09:24, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 180.29.229.233 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 5 năm 2021 lúc 09:24) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 08:58, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 172.82.134.66 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 11 năm 2020 lúc 08:58) (Open proxy: <!-- VPN -->)
 • 08:45, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 110.137.68.87 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 11 năm 2020 lúc 08:45) (Open proxy)
 • 08:45, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 43.228.131.115 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 5 năm 2021 lúc 08:45) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • 08:45, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.78.180.102 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 11 năm 2020 lúc 08:45) (Open proxy)
 • 08:44, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 196.245.244.250 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020 lúc 08:44, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 08:41, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 182.34.37.213 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 11 năm 2020 lúc 08:41) (Open proxy)
 • 08:41, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 138.186.142.205 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 9 tháng 6 năm 2020 lúc 08:41, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 08:41, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 109.194.17.181 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 11 năm 2020 lúc 08:41) (Open proxy)
 • 08:41, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 62.159.140.12 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 9 tháng 6 năm 2020 lúc 08:41, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 08:36, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 60.236.225.63 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 5 năm 2021 lúc 08:36) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • 08:08, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Mardetanha (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.65.135.170 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 5 năm 2021 lúc 08:08) (Open proxy)
 • 08:07, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Mardetanha (meta.wikimedia.org) đã cấm 2001:470:A:3B4:0:0:0:214 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 5 năm 2021 lúc 08:07) (Open proxy)
 • 08:05, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 147.161.9.53 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020 lúc 08:05, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 07:52, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 196.247.162.86 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020 lúc 07:52, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 07:51, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 62.109.8.156 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020 lúc 07:51, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 06:59, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 96.31.192.0/20 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 11 năm 2020 lúc 06:59, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 06:59, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 216.49.96.0/19 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 11 năm 2020 lúc 06:59, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 06:59, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 209.239.96.0/20 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 11 năm 2020 lúc 06:59, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki vandalism)
 • 06:50, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 31.11.130.233 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 8 năm 2020 lúc 06:50, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 06:49, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 47.30.190.107 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020 lúc 06:49, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 06:38, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.96.18.13 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020 lúc 06:38, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 05:48, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 2601:646:9380:5A30:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020 lúc 05:48) (Cross-wiki abuse)
 • 03:52, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 80.172.235.158 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 11 năm 2020 lúc 03:52) (Open proxy)
 • 02:55, ngày 26 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 83.8.244.214 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 8 năm 2020 lúc 02:55, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 23:53, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.25.250.230 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 5 năm 2021 lúc 23:53) (Open proxy)
 • 20:58, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 46.195.146.29 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 1 tháng 6 năm 2020 lúc 20:58) (Cross-wiki vandalism)
 • 20:45, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 184.82.98.108 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 5 năm 2021 lúc 20:45) (Open proxy)
 • 20:14, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 79.160.248.103 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 8 năm 2020 lúc 20:14, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 20:10, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 119.74.164.203 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 8 năm 2020 lúc 20:10, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 17:21, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) đã cấm 207.157.220.8 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 5 năm 2021 lúc 17:21) (Open proxy)
 • 17:20, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 176.97.141.131 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 1 tháng 6 năm 2020 lúc 17:20) (Long-term abuse)
 • 17:16, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) đã cấm 69.162.64.0/18 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 17:16) (Open proxy: <!-- per enwiki -->)
 • 17:14, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) đã cấm 88.247.165.215 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 5 năm 2023 lúc 17:14) (No open proxies)
 • 17:14, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) đã cấm 217.219.35.126 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 5 năm 2023 lúc 17:14) (No open proxies)
 • 16:53, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) đã cấm 5.76.72.62 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 6 năm 2020 lúc 16:53) (Cross-wiki vandalism)
 • 16:53, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) đã cấm 66.185.22.77 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 6 năm 2020 lúc 16:53) (Cross-wiki vandalism)
 • 16:51, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) đã cấm 46.132.86.16 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 6 năm 2020 lúc 16:51) (Cross-wiki abuse)
 • 16:46, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) đã cấm 83.7.23.112 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 6 năm 2020 lúc 16:46) (Long-term abuse)
 • 16:45, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) đã cấm 46.134.0.133 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 6 năm 2020 lúc 16:45) (Long-term abuse)
 • 15:58, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 210.120.84.243 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 6 năm 2020 lúc 15:58) (Open proxy)
 • 15:31, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 171.97.113.173 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 26 tháng 5 năm 2020 lúc 22:31, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 15:04, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 119.94.110.44 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 28 tháng 5 năm 2020 lúc 15:04, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 13:55, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A02:810D:443F:EFC2:0:0:0:0/64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 11 năm 2020 lúc 13:55) (Long-term abuse)
 • 13:43, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 2A02:810D:443F:EFC2:51A0:BEA7:A77B:17A5 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 8 năm 2020 lúc 13:43, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 13:38, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) đã cấm 202.44.192.87 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 5 năm 2021 lúc 13:38) (Open proxy)
 • 13:36, ngày 25 tháng 5 năm 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) đã cấm 42.126.109.119 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 25 tháng 5 năm 2021 lúc 13:36) (Open proxy)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).