Danh sách các địa chỉ IP bị cấm trên toàn hệ thống

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách tất cả các tác vụ cấm trên toàn hệ thống đang có hiệu lực. Một số tác vụ cấm được đánh dấu là tắt cục bộ: điều đó có nghĩa là người dùng vẫn bị cấm tại các website khác, nhưng một bảo quản viên tại đây đã quyết định bỏ cấm tại wiki này.

Tìm một lần cấm toàn cục
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 01:37, ngày 21 tháng 1 năm 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 186.77.162.222 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 1 năm 2021 lúc 08:37) (Long-term abuse)
 • 00:55, ngày 21 tháng 1 năm 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 218.144.108.145 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 22 tháng 1 năm 2021 lúc 07:55, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 20:57, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) đã cấm 2605:B100:500:0:0:0:0:0/40 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 7 năm 2021 lúc 20:57, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 20:56, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Einsbor (meta.wikimedia.org) đã cấm 66.223.168.227 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 27 tháng 1 năm 2021 lúc 20:56) (Long-term abuse)
 • 20:53, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) đã cấm 89.107.57.60 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2022 lúc 20:53, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 18:07, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Defender (meta.wikimedia.org) đã cấm 212.200.246.24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2024 lúc 18:07) (Open proxy)
 • 16:36, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 194.67.199.76 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 2 năm 2021 lúc 16:36, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:35, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 193.124.181.253 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 2 năm 2021 lúc 16:35, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:20, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 185.212.131.202 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 7 năm 2021 lúc 13:20, chỉ cấm vô danh) (Long-term abuse)
 • 12:05, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) đã cấm 79.160.140.237 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 27 tháng 1 năm 2021 lúc 12:05, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki abuse)
 • 12:02, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 85.10.15.181 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 2 năm 2021 lúc 12:02) (Open proxy)
 • 11:53, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 213.172.243.166 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 2 năm 2021 lúc 11:53) (Open proxy)
 • 11:47, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 181.1.17.153 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 2 năm 2021 lúc 11:47) (Open proxy)
 • 11:47, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) đã cấm 186.92.125.64 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 2 năm 2021 lúc 11:47) (Open proxy)
 • 11:19, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Trijnstel (meta.wikimedia.org) đã cấm 94.181.47.232 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 3 tháng 2 năm 2021 lúc 11:19) (Cross-wiki spam)
 • 11:04, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 104.166.128.0/23 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 7 năm 2021 lúc 11:04) (Open proxy: <!-- Zenlayer -->)
 • 11:03, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 107.155.18.0/24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 7 năm 2021 lúc 11:03) (Open proxy: <!-- Zenlayer -->)
 • 11:03, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Rxy (meta.wikimedia.org) đã cấm 126.163.92.153 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 21 tháng 1 năm 2021 lúc 18:03) (Globally banned user: w:ja:LTA:ISECHIKA or copycat)
 • 11:01, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) đã cấm 192.169.96.0/19 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 7 năm 2021 lúc 11:01) (Open proxy: <!-- Zenlayer -->)
 • 10:08, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 154.13.1.52 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2022 lúc 10:08) (Open proxy)
 • 10:04, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 198.181.163.35 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2022 lúc 10:04) (Open proxy)
 • 10:00, ngày 20 tháng 1 năm 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) đã cấm 165.16.203.55 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 20 tháng 1 năm 2022 lúc 10:00) (Open proxy)
 • 21:31, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Einsbor (meta.wikimedia.org) đã cấm 108.3.160.200 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 2 tháng 2 năm 2021 lúc 21:31) (Cross-wiki vandalism)
 • 20:59, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Einsbor (meta.wikimedia.org) đã cấm 187.213.14.177 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 20:59) (LTA)
 • 20:56, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Einsbor (meta.wikimedia.org) đã cấm 190.204.93.175 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 20:56) (LTA)
 • 20:10, ngày 19 tháng 1 năm 2021: RadiX (meta.wikimedia.org) đã cấm 181.177.112.54 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 20:10) (Cross-wiki spam)
 • 19:50, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Masti (meta.wikimedia.org) đã cấm 216.10.4.1 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 4 năm 2021 lúc 19:50, chỉ cấm vô danh) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:42, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Stryn (meta.wikimedia.org) đã cấm 121.147.4.127 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 2 năm 2021 lúc 18:42) (Cross-wiki abuse)
 • 18:23, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 116.58.232.16 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:23) (Open proxy)
 • 18:21, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 101.51.105.202 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:21) (Open proxy)
 • 18:21, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 190.152.2.230 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:21) (Open proxy)
 • 18:20, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 202.124.46.97 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:20) (Open proxy)
 • 18:17, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 82.79.232.22 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:17) (Open proxy)
 • 18:16, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 118.174.188.81 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:16) (Open proxy)
 • 18:13, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 202.187.28.194 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:13) (Open proxy)
 • 18:12, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 114.89.201.188 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:12) (Open proxy)
 • 18:12, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 41.79.34.250 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:12) (Open proxy)
 • 18:12, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 94.101.138.63 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:12) (Open proxy)
 • 18:11, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 110.168.174.235 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:11) (Open proxy)
 • 18:11, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 110.10.38.194 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:11) (Open proxy)
 • 18:10, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 198.181.163.45 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:10) (Open proxy)
 • 18:09, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 104.168.14.177 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:09) (Open proxy)
 • 18:09, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 110.138.203.243 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:09) (Open proxy)
 • 18:09, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 103.28.114.94 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:09) (Open proxy)
 • 18:08, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 104.168.91.24 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:08) (Open proxy)
 • 18:08, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 68.52.149.44 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:08) (Open proxy)
 • 18:05, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 116.58.236.59 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:05) (Open proxy)
 • 18:05, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 146.148.177.176 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:05) (Open proxy)
 • 18:04, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 81.163.254.107 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:04) (Open proxy)
 • 18:03, ngày 19 tháng 1 năm 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) đã cấm 196.245.149.222 trên toàn hệ thống (hết hạn vào ngày ngày 19 tháng 7 năm 2021 lúc 18:03) (Open proxy)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).