Thể loại trống

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 18:17, ngày 31 tháng 5 năm 2020. Tối đa có sẵn 5.000 kết quả trong vùng nhớ đệm.

Các thể loại sau tồn tại nhưng không có trang nào hay thể loại nào dùng chúng.

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 cái trước) (50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Babel – Thành viên theo ngôn ngữ
 2. Bảo trì Wiktionary
 3. Bằng tiếng Anh
 4. Bằng tiếng Ba Tư
 5. Bằng tiếng Do Thái
 6. Bằng tiếng Hòa Lan
 7. Bằng tiếng Ido
 8. Bằng tiếng La Tinh
 9. Bằng tiếng Nga
 10. Bằng tiếng Nhật
 11. Bằng tiếng Phriesi
 12. Bằng tiếng Pháp
 13. Bằng tiếng Tupi
 14. Bằng tiếng Việt
 15. Bằng tiếng Ấn
 16. Bộ Thú
 17. CPU
 18. Chữ Hán 57 nét
 19. Chữ Hán bộ 丿 + 9 nét
 20. Chữ Hán bộ 尸 + 3 nét
 21. Chữ Hán bộ 米 + 14 nét
 22. Chữ Hán bộ 贝
 23. Chữ Hán bộ 车
 24. Chữ Hán bộ 页
 25. Chữ Hán bộ 风
 26. Chữ Hán bộ 饣
 27. Chữ Hán bộ 马
 28. Chữ Hán bộ 马 + 9 nét
 29. Chữ Hán bộ 黾
 30. Chữ Hán bộ 龟
 31. Chữ viết tắt
 32. Circumfix
 33. Circumfix tiếng Anh
 34. Circumfix tiếng Pháp
 35. Có vấn đề bản quyền
 36. Côn trùng
 37. Danh từ tiếng Anh có số nhiều chưa được chứng thực
 38. Danh từ tiếng Anh có số nhiều không rõ
 39. Danh từ tiếng Croat
 40. Hoá học
 41. Hộp lưu trữ có tham số bất thường
 42. Mục từ Afrikaans
 43. Mục từ tiếng Hòa Lan
 44. Mục từ tiếng La Tinh
 45. Mục từ tiếng Na Uy mới
 46. Mục từ tiếng Phriesi
 47. Mục từ tiếng Quốc tế
 48. Mục từ tiếng Rumani
 49. Mục từ tiếng Việt chưa xếp theo loại từ
 50. Mục từ tiếng Ấn

Xem (50 cái trước) (50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).