Bản mẫu:Đồng ý

Từ điển mở Wiktionary
(Đổi hướng từ Bản mẫu:OK)

 Đồng ý

Sử dụng[sửa]

{{Đồng ý}}  Đồng ý
{{Đồng ý|I would like you to do us a favour though…}}  I would like you to do us a favour though…