Tập tin:国-jorder.gif

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

国-jorder.gif(100×100 điểm ảnh, kích thước tập tin: 9 kB, kiểu MIME: image/gif, có lặp, 37 khung ảnh, 9,1 s)

Tập tin này đặt tại Wikimedia Commons và các dự án khác có thể sử dụng chúng. Lời miêu tả tại trang mô tả tập tin tại đấy được hiển thị dưới đây.

Miêu tả

Miêu tả
English: This 国-jorder.gif image depicting the stroke order of the character 国 in jorder.gif style. This image is part of the Commons:Stroke Order Project(zh-de-ja), a project to create a complete set of images depicting the right stroke order (Protocols).
The 214 Kangxi radicals have been completed. We currently work on the most frequent characters. Help is welcome.
Ngày tạo ra See the date of the upload in the "File history" section.
Nguồn gốc For shape and stroke order :
ROC: 常用國字標準字體筆順手冊 (Stroke order 14 rules), by the Taiwan Ministry of Education. ISBN 957-00-7082-X (Authoritative, available online)
PRC: 现代汉语通用字笔顺规范, 453pages, 1997, editeur: 语文出版社, ISBN:7801262018 (Authoritative, available online)
Japan: 筆順指導の手びき (Hitsujun shidō no tebiki), 1958. (Authoritative from 1958 to 1977)
Note: nowadays, the Japanese Ministry of Education let editors set freely a character's stroke order, which all should « follow commonsensical orders which are widely accepted in the society ».
Hong Kong: Lexical Items with English Explanations for Fundamental Chinese Learning in Hong Kong Schools - stroke orders following the List of Graphemes of Commonly-used Chinese Characters by Hong Kong's Education Bureau.
Check for 国 in : Graphic etymology - UniHan data - Wiktionary - Animated Character project - VisualMandarin - Yellowbridge.
Tác giả See user in the "File history" section.
Giấy phép
(Dùng lại tập tin)

Courtesy & permission & copyright by the uploader.

Phiên bản khác

国-bw.png : 国-bw.png
国-red.png : 国-red.png
国-order.gif : 国-order.gif

Giấy phép

Tôi, người giữ bản quyền tác phẩm này, từ đây phát hành nó theo các giấy phép sau:
GNU head Bạn có quyền sao chép, sử dụng và/hoặc sửa đổi Tài liệu này theo những điều khoản được quy định trong Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, phiên bản 1.2 hoặc các phiên bản mới hơn được Quỹ Phần mềm Tự do quy định; ngoại trừ những phần không được sửa đổi, bìa trước và bìa sau. Bạn có thể xem giấy phép nói trên ở phần “Giấy phép Tài liệu Tự do GNU”.
w:vi:Creative Commons
ghi công
Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 3.0 Chưa chuyển đổi
Bạn được tự do:
 • chia sẻ – sao chép, phân phối và chuyển giao tác phẩm
 • pha trộn – để chuyển thể tác phẩm
Theo các điều kiện sau:
 • ghi công – Bạn phải ghi công tương ứng, cung cấp một liên kết đến giấy phép, và cho thấy các thay đổi có được thực hiện hay không. Bạn có thể làm điều đó bằng bất ký cách nào hợp lý, nhưng không phải bằng các cách gợi ý rằng người cho phép ủng hộ bạn hay việc sử dụng của bạn.

Bạn có thể tùy ý lựa chọn giấy phép.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện00:14, ngày 28 tháng 5 năm 2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 00:14, ngày 28 tháng 5 năm 2006100×100 (9 kB)Yug{{user:wikic/spejaporder.gif|国|crea=19/03/2006}}

Trang sau sử dụng tập tin này:

Sử dụng tập tin toàn cục

Các wiki sau đang sử dụng tập tin này:

 • Trang sử dụng tại en.wikibooks.org
 • Trang sử dụng tại en.wiktionary.org
 • Trang sử dụng tại ko.wiktionary.org
 • Trang sử dụng tại pl.wikipedia.org
 • Trang sử dụng tại pl.wiktionary.org
 • Trang sử dụng tại ru.wiktionary.org
 • Trang sử dụng tại th.wiktionary.org
 • Trang sử dụng tại zh.wiktionary.org