Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Sự cố gắng, sự nỗ lực, sự rán sức, sự gắng sức.

Chữ Nôm[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span lang="vi" style="font-family: &#39;HAN NOM A&#39;, &#39;HAN NOM B&#39;, &#39;Arial Unicode MS&#39;, &#39;Lucida Sans Unicode&#39;, &#39;TITUS Cyberbit Basic&#39;, &#39;Code2000&#39;, &#39;MS Mincho&#39;, sans-serif; font-size: 150%; line-height: 1em;">掙</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hani" lang="zh">掙</span>” bên trên. (trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

giành, tranh, trếnh, tránh

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤jŋ˨˩ ʨajŋ˧˧ ʨəjŋ˧˥ ʨajŋ˧˥ jan˧˧ tʂan˧˥ tʂḛn˩˧ tʂa̰n˩˧ jan˨˩ tʂan˧˧ tʂəːn˧˥ tʂan˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˧ tʂajŋ˧˥ tʂeŋ˩˩ tʂajŋ˩˩ ɟajŋ˧˧ tʂajŋ˧˥˧ tʂḛŋ˩˧ tʂa̰jŋ˩˧