Từ điển mở Wiktionary

Đa ngữ[sửa]


U+2203, ∃
THERE EXISTS

[U+2202]
Mathematical Operators
[U+2204]

Ký tự[sửa]

  1. (Toán học) Ký hiệu có nghĩa "tồn tại".
    x ∈ ℝ: x > 2x (tồn tại x là số thực với x lớn hơn 2x).

Xem thêm[sửa]