Từ điển mở Wiktionary

Đa ngữ[sửa]


U+260E, ☎
BLACK TELEPHONE

[U+260D]
Miscellaneous Symbols
[U+260F]

U+260F, ☏
WHITE TELEPHONE

[U+260E]
Miscellaneous Symbols
[U+2610]

🕾 U+1F57E, 🕾
WHITE TOUCHTONE TELEPHONE
🕽
[U+1F57D]
Miscellaneous Symbols and Pictographs 🕿
[U+1F57F]

🕿 U+1F57F, 🕿
BLACK TOUCHTONE TELEPHONE
🕾
[U+1F57E]
Miscellaneous Symbols and Pictographs 🖀
[U+1F580]

Mô tả[sửa]

Một chiếc điện thoại cố định.

Ký tự[sửa]

  1. Cho biết một số điện thoại.