Bản mẫu:!

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

| Tiêu bản này có thể được sử dụng để có ký tự "|" trong tham số của tiêu bản khác. Thay vì sử dụng tiêu bản này, nên sử dụng "|". Tiêu bản này cũng được sử dụng để có ký tự đó trong bảng wiki.