Bản mẫu:=nn

Bản mẫu rủi ro cao này đang bị khóa không cho sửa đổi để ngăn chặn phá hoại.
Từ điển mở Wiktionary

{{{1}}}