Bản mẫu:Ý kiến

Từ điển mở Wiktionary

 Ý kiến:

Sử dụng[sửa]

{{Ý kiến}}  Ý kiến:
{{Ý kiến|I would like you to do us a favour though…}}  I would like you to do us a favour though…