Bản mẫu:Đóng góp/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này sẽ cho ra một liên kết dẫn đến trang Đóng góp của ''một'' thành viên.

Tham số bản mẫu

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tên người dùng1

Tên người dùng cần liên kết

Ví dụ
Hộp cát
Người dùngbắt buộc
Chuỗi hiển thị2

Chuỗi hiển thị trực quan

Mặc định
Giá trị của tham số thứ nhất
Không rõkhuyên dùng
Chuỗi truy vấn3 query q

Chuỗi truy vấn nếu URL trang đóng góp cần thêm các tham số; cần định rõ tên tham số hoặc thay các dấu "=" bằng {{=}} khi dùng

Ví dụ
offset=20010101010101&limit=1
Không rõtùy chọn
Ẩn tên người dùnghide ẩn

Gán giá trị bất kỳ để ẩn tên người dùng và bỏ qua tham số thứ 2

Ví dụ
1
Không rõtùy chọn