Bản mẫu:đầu/doc

Từ điển mở Wiktionary

Trong các trình duyệt hiện đại (trừ Internet Explorer), bản mẫu này bắt đầu một phần trang có hơn một cột. Theo mặc định, bề rộng tối thiểu của các cột là 20 em. Nếu còn khoảng cách dư, các cột được kéo rộng hơn. Các cột luôn đều nhau về bề rộng cũng như (nếu có thể) về bề dài.

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này được sử dụng với {{cuối}}:

{{đầu}}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
{{cuối}}

cho ra:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Trước đây, bản mẫu {{giữa}} cũng được sử dụng để ngắt cột; tuy nhiên, các bản mẫu hiện nay sử dụng các thuộc tính đa cột trong CSS3 để cho trình duyệt tự động căn đều. Thành thử bạn không cần phải sử dụng {{giữa}}.

Xem thêm[sửa]