Bản mẫu:-hanviet-

Bản mẫu rủi ro cao này đang bị khóa hạn chế sửa đổi để ngăn chặn phá hoại.
Từ điển mở Wiktionary

Phiên âm Hán–Việt