Bản mẫu:-hypo-

Từ điển mở Wiktionary

Từ có nghĩa hẹp hơn