Bản mẫu:-info-/doc

Từ điển mở Wiktionary

Ví dụ[sửa]

Mẫu cơ bản:

 1. {{-info-}}
 2. {{-info-|tên trang Wikipedia}}
 3. {{-info-|tên trang Wikipedia|tên hiển thị thay thế cho Tên trang Wikipedia}}
 4. {{-info-|lang=mã ngôn ngữ}}
 5. {{-info-|tên trang Wikipedia|lang=mã ngôn ngữ}}
 6. {{-info-|tên trang Wikipedia|tên hiển thị thay thế cho Tên trang Wikipedia|lang=mã ngôn ngữ}}
 7. {{-info-|tên trang Wikipedia|tên hiển thị thay thế cho Tên trang Wikipedia|mul=tên trang Wikipedia 2 Wikipedia}}
 8. {{-info-|tên trang Wikipedia|tên hiển thị thay thế cho Tên trang Wikipedia|mul=tên trang Wikipedia 2 Wikipedia|mullabel=tên hiển thị thay thế cho Tên trang Wikipedia 2}}
 9. {{-info-|cat=tên thể loại Wikipedia}}
 10. {{-info-|cat=tên thể loại Wikipedia|tên hiển thị thay thế cho Tên trang Wikipedia}}
 11. {{-info-|cat=tên thể loại Wikipedia|tên hiển thị thay thế cho Tên trang Wikipedia|mulcat=tên thể loại Wikipedia 2}}
 12. {{-info-|cat=tên thể loại Wikipedia|tên hiển thị thay thế cho Tên trang Wikipedia|mulcat=tên thể loại Wikipedia 2|mulcatlabel=tên hiển thị thay thế cho Tên trang Wikipedia 2}}
 13. {{-info-|portal=tên cổng thông tin Wikipedia}}
{{-info-|thế giới bên kia}}
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
{{-info-|Sáo (nhạc cụ)|sáo}}
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
{{-info-|Roma|lang=it}}
Wikipedia tiếng Ý có bài viết về:
{{-info-|đá (định hướng)|đá}}
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
{{-info-|chế độ quân chủ|mul=giới (sinh học)}}
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
{{-info-|chế độ quân chủ|quân chủ chế |mul=Giới (sinh học)|mullabel=giới}}
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
{{-info-|category=màu sắc}}
Wikipedia tiếng Việt có thể loại về:
{{-info-|category=màu sắc|mulcat=quang phổ}}
Wikipedia tiếng Việt có thể loại về:
{{-info-|lang=es|category=colores |colors|mulcat=pintura|mulcatlabel=painting}}
Wikipedia tiếng Tây Ban Nha có thể loại về:
{{-info-|portal=Việt Nam}}
Wikipedia tiếng Việt có cổng thông tin về: