Bước tới nội dung

Bản mẫu:-syn-

Bản mẫu rủi ro cao này đang bị khóa hạn chế sửa đổi để ngăn chặn phá hoại.
Từ điển mở Wiktionary

Đồng nghĩa