Bản mẫu:Cấm/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

  • Dùng bằng cách thay thế bản mẫu bằng {{subst:Cấm}}, không dùng {{Cấm}}.
  • Bản mẫu này dùng hàm cú pháp. Để cung cấp chi tiết hơn cho thông điệp của bạn, bạn có thể cụ thể hơn: thời gian cấm, một lý do cụ thể của lần cấm, và chữ ký tự động: {{thế:Cấm|thời gian=Thời hạn|lý do=Với lý do khác|ký=<bất kỳ ký tự nào>}}.

Xem thêm[sửa]