Bản mẫu:Cb1

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Cách dùng Cho ra
{{subst:Cb1}}
{{subst:Cb1|Tên bài}}
{{subst:Cb1|Tên bài|Đây là phần bạn muốn ghi thêm vào sau.}}

Xem thêm[sửa]

  • Bản mẫu:Cb1  — Có thiện ý
  • Bản mẫu:Cb2 — Có ác ý hoặc không có thiện ý; yêu cầu ngừng lại một cách nghiêm khắc
  • Bản mẫu:Cb3 — Có ác ý; yêu cầu lập tức dừng lại, cảnh báo cuối cùng
  • Bản mẫu:Cb4im — Có ác ý; yêu cầu lập tức dừng lại, cảnh báo duy nhất