Bản mẫu:Chú thích web/doc

Từ điển mở Wiktionary

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này được sử dụng trong những đoạn {{-ref-}} để ghi chú một trang Web.

Mẫu chung cho các trường hợp ít biết về quyền tác giả của trang (với ngày hiện tại)

{{Chú thích web |url= |title= |accessdate=2023-12-06 |format= |work= }}

Dùng last, first (với ngày hiện tại)

{{Chú thích web |url= |title= |accessdate=2023-12-06 |last= |first= |authorlink= |coauthors= |date= |year= |month= |format= |work= |publisher= |pages= |language= |archiveurl= |archivedate= |quote= }}

Dùng author (với ngày hiện tại)

{{Chú thích web |url= |title= |accessdate=2023-12-06 |author= |authorlink= |coauthors= |date= |year= |month= |format= |work= |publisher= |pages= |language= |archiveurl= |archivedate= |quote= }}

Sử dụng ngày truy xuất không liên kết, last, first

{{Chú thích web |url= |title= |accessmonthday= |accessyear= |last= |first= |authorlink= |coauthors= |date= |year= |month= |format= |work= |publisher= |pages= |language= |archiveurl= |archivedate= |quote= }}

Sử dụng ngày truy xuất không liên kết, author

{{Chú thích web |url= |title= |accessmonthday= |accessyear= |author= |authorlink= |coauthors= |date= |year= |month= |format= |work= |publisher= |pages= |language= |archiveurl= |archivedate= |quote= }}

Tất cả tham số, định dạng ngang (xóa những tham số bạn không cần)

{{Chú thích web |url= |title= |accessdate= |accessmonthday= |accessdaymonth = |accessyear= |author= |last= |first= |authorlink= |coauthors= |date= |year= |month= |format= |work= |publisher= |pages= |language= |doi= |archiveurl= |archivedate= |quote= }}

Tất cả tham số, định dạng dọc
{{Chú thích web
|url=
|title=
|accessdate=
|accessdaymonth=
|accessmonthday=
|accessyear=
|author=
|last=
|first=
|authorlink=
|coauthors=
|date=
|year=
|month=
|format=
|work=
|publisher=
|pages=
|language=
|doi=
|archiveurl=
|archivedate=
|quote=
}}

Xem thêm[sửa]